Rolnictwo zrównoważone

Środki ochrony roślin w praktyce

Środki ochrony roślin to bez wątpienia produkty niezbędne dla rolników. Można je kupić producentów krajowych oraz zagranicznych. Substancje tego typu dzielą się na środki chwastobójcze, insektycydy, środki grzybobójcze,, akarycydy, a także środki do zwalczania szkodników magazynowych oraz różnego typu regulatory wzrostu, desykanty i zaprawy nasienne.

Producenci pod lupą

Wybierając środki chwastobójcze należy się kierować przede wszystkim zasadami jakie zaleca rolnictwo zrównoważone. Warto pamiętać, że dobrej jakości preparaty pomagające uzyskaniu plonów to także w efekcie duże zbiory i smaczne pożywienie dla końcowego odbiorcy.

Bezpieczeństwo

Bez wątpienia ze wszystkich środków chwastobójczych należy korzystać z bezwzględnym zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym pierwszym użyciem warto zapoznać się z informacjami, które są zamieszczone na etykiecie, a także z informacjami dotyczącymi samego produktu. Należy także zwrócić uwagę na piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia.

Rolnictwo zrównoważone

Celem zrównoważonego rolnictwa jest zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w zakresie żywności i bez uszczerbku dla środowiska naturalnego. Praktycy zrównoważonego rolnictwa starają się łączyć w swojej pracy trzy cele, tj. zdrowe środowisko, opłacalność ekonomiczną oraz sprawiedliwość społeczną i ekonomiczną. Każda osoba zaangażowana w proces produkcji i przetwórstwa żywności odgrywa ważną rolę w zapewnieniu zrównoważonego systemu rolnego.

Dbałość o środowisko a rolnictwo zrównoważone

Istnieje wiele praktycznych metod stosowanych przez wytwórców żywności pracujących w zrównoważonym rolnictwie i zrównoważonych systemach żywnościowych. Hodowcy mogą stosować metody promujące zdrowie gleby, minimalizujące zużycie wody i niższe poziomy zanieczyszczeń w gospodarstwie. Konsumenci oraz sprzedawcy produktów tj. środki chwastobójcze czy środki ochrony roślin, zainteresowani zrównoważonym rozwojem powinni wspierać rozwój metod promujących dobrostan robotników rolnych, a także metod przyjaznych dla środowiska lub wzmacniających lokalną gospodarkę. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.procam.pl/.

Kategorie:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *