Trawniki mają znaczenie użytkowe, chociażby dlatego, że można na nich wypoczywać, i dekoracyjne, ponieważ stanowią doskonałe tło dla kwiatów i krzewów.
      Warunkiem uzyskania pięknego trawnika jest staranne przygotowanie gleby. W tym celu ziemia powinna być przekopana do głębokości co najmniej 40—60 cm, ponieważ ziemia głębiej poruszona lepiej utrzymuje wilgoć i trawy nie wysychają. Przed uprawą należy teren oczyścić z wszystkich chwastów i kamieni oraz zwałować.
      Trawy wysiewa się w okresie od końca kwietnia aż do września, w ilości 15—25 g na m2. Bezpośrednio po wysiewie nasiona przykrywamy cienką warstwą ziemi za pomocą grabi. Przykryte nasiona ubijamy deskami lub walcujemy. W czasie suszy należy obficie polać ziemię wodą przed siewem, a po zasianiu nadal podlewać systematycznie, dopóki nie uzyskamy zielonego kobierca. Dobór traw zależy od rodzaju gleby, położenia terenu i przeznaczenia trawnika. Jeżeli nie znamy dokładnie warunków glebowych, lepiej stosować mieszanki traw składające się z kilku gatunków, bowiem trawy te lepiej i wszechstronniej wykorzystują warunki środowiska niż trawy jednogatunkowe.

      Właściwa pielęgnacja trawników istotnie wpływa na ich wygląd. Polega ona na koszeniu, podlewaniu, odchwaszczaniu i nawożeniu.
      Pierwszy raz kosimy trawę, gdy wyrośnie do wysokości 7—10 cm, po czym cały trawnik dokładnie grabimy i podlewamy. Im częściej kosi się trawnik, tym bardziej jest on zwarty, równy i świeży. Dlatego koszenie trawnika powinno odbywać się co 10—14 dni. Ostatni raz kosi się trawnik przed nadejściem zimy.
      Trawniki potrzebują dużo wody, dlatego należy je często i obficie podlewać, zwłaszcza na ziemiach lżejszych, piaszczystych, a szczególnie po każdym koszeniu.
      Na trwałość zielonego kobierca trawnika duży wpływ ma, oprócz cięcia i podlewania, również nawożenie, które ma istotny wpływ na poprawę wyglądu trawnika. Im częściej kosimy trawnik, tym obficiej trzeba go nawozić. Najlepsze wyniki daje nawożenie trawników co roku mieszanką jesienią. Wiosną stosować należy nawozy azotowe, np. saletrę, w ilości 20 dkg na 10 m2. Należy także prowadzić stałą walkę z chwastami na trawniku.
      Do robót konserwacyjnych zaliczamy odnawianie trawników przez dosiewanie trawy, wiosną lub jesienią, w ilości 25—30 g na m2. Miejsca przewidziane do obsiewania należy spulchnić, a następnie zagrabić i lekko uklepać. Wydeptane trawniki można również uzupełnić przez dosiewanie.

Trawnik

Kategorie:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *