Kwietniki i rabaty mogą mieć kształt regularny lub nieregularny.
      Kwiaty i krzewy należy zbierać (w miejscach widokowych) w malownicze grupy przy tarasie, ścieżkach, trawnikach lub w oddzielne kwietniki widoczne zarówno z tarasu, okien budynku, ulicy, jak i innych często odwiedzanych miejsc.
      Rodzaj kwiatów zastosowanych na rabaty zależy od upodobań poszczególnych osób. Warto jednak zwrócić uwagę, że do niedawna zasadniczym akcentem kwiatowym polskiego wiejskiego ogrodu były malwy i słoneczniki, które coraz rzadziej się spotyka. Ze względu na swoiste piękno tych kwiatów można by wprowadzać je częściej do naszych ogrodów.
      Dobór roślin kwiatowych musi być taki, aby patrząc ze ścieżki lub innych miejsc widokowych na pierwszym planie widać było rośliny niższe, w tyle wyższe — nie przekraczające wysokości 60—70 cm — a dopiero następnie krzewy. Przedni rząd roślin powinien być tak niski, aby sąsiadował wprost z trawnikiem, chodnikiem czy drogą. Jeżeli rabaty umieszczone są na trawniku, trawa powinna być bardzo często przycinana. Rośliny muszą być dobierane tak, by kwitły stopniowo od wczesnej wiosny do późnej jesieni i aby nadawały się na kwiaty cięte.
      Jako kwietnik może posłużyć stara opona, kłoda drewna lub również zagłębienie w chodniku. Rozwiązań pojemników przenośnych jest znacznie więcej. Zastosowanie ich zależy od pomysłowości użytkownika działki.

Kwietnik

Kategorie:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *