Intensywność i sposób zależą od siły wzrostu drzew i formy korony, jaką zamierzamy wyprowadzić. Istnieje kilka typów koron drzew owocowych.
Forma naturalna piętrowa — jest łatwa do uformowania. Polega ona na corocznym skracaniu gałązek bocznych oraz prowadzeniu przewodnika, na którym formuje się nowe piętra korony. Formowanie takiej korony trwa od 4 do 5 lat. Cięcia są tu niewielkie, pozwala się na naturalny rozwój koron. Gałęzie poszczególnych pięter powinny być równomiernie skierowane w różne strony i nie powinny pokrywać się z gałęziami piętra niższego. Przy tej formie budowania korony należy dbać o silną jej konstrukcję. Boczne gałązki poszczególnych pięter powinny odchodzić od pnia pod kątem możliwie zbliżonym do prostego. Zapewnia to w przyszłości największą odporność gałęzi na złamanie pod ciężarem owoców.
Korona z otwartym wnętrzem, tzw. wazowa — jest trudniejsza do uformowania. Do formowania wybiera się 3 silne pędy, skierowane w różne strony. Stanowić one będą podstawową konstrukcję korony. Gałązki te powinny odchodzić od pnia pod kątami zbliżonymi do prostego. W latach następnych cięcie polega na utrzymaniu wzajemnej równowagi we wzroście pędów głównych i na niedopuszczeniu do nadmiernego zagęszczenia wnętrza korony. Korona taka jest bezprzewodnikowa; poszczególne konary tworzą własne przewodniki. Korony z otwartym wnętrzem wymagają niekiedy (w początkowym okresie owocowania) wzmocnień mechanicznych, zabezpieczających przed rozłamaniami. Korzystną stroną takiej korony jest równomierny dostęp światła do jej wnętrza, co zapewnia bardziej równomierne dojrzewanie owoców. 
Korona spłaszczona — ma duże zastosowanie w sadach o gęstych nasadzeniach drzew. Tym sposobem tworzy się w sadach formy szpalerowe, ułatwiające mechaniczną uprawę gleby i opryskiwanie drzew. W tym wypadku pozwala się koronom rozrastać wzdłuż rzędów, ograniczając ich rozwój w międzyrzędziach. Poziome gałęzie skierowane wzdłuż rzędów osadza się w odległości 50-60 cm jedna nad drugą. Formowanie przerywa się wtedy, kiedy boczne piętra osiągną 2,5 m wysokości. Pielęgnowanie koron polega na wycinaniu bocznych pędów rosnących w kierunku międzyrzędzi.

Kategorie:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *