Wielkość warzywnika zależy od liczby członków w rodzinie. Na ogół liczy się na każdą osobę po około 100 m2 ogrodu. Tak więc na wyprodukowanie warzyw dla 5-osobowej rodziny na cały rok (warzywa świeże w tym przechowywane przez zimę i ich przetwory) należy przeznaczyć około 500 m2 powierzchni. Areał ten można zmniejszyć wówczas, gdy osiąga się odpowiednio większe plony. Warzywnik powinien się znajdować jak najbliżej domu, nawet wówczas, gdy gleba jest słabsza, ponieważ tak niewielką powierzchnię można przez staranną uprawę i odpowiednie nawożenie doprowadzić do wysokiej kultury i uzyskiwać dobre zbiory. Bliskie położenie warzywnika ma ten walor, że można wykorzystać nawet krótkie wolne chwile na pielęgnowanie roślin, a znajdujące się przy domu źródło wody ułatwia częste podlewanie, tak ważne dla uzyskania dobrej jakości warzyw. Pożądane jest ustawienie w ogrodzie beczki, jako zbiornika na wodę, aby można było podlewać rośliny wodą przestała, nagrzaną. Konieczne jest choćby najskromniejsze ogrodzenie warzywnika (z czasem można założyć żywopłot) w celu zabezpieczenia upraw przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta domowe i dzikie. Najkorzystniejszy jest prostokątny kształt warzywnika, np. długości 25 m i szerokości 20 m, ponieważ ułatwia to rozplanowanie ogrodu. W ogrodzie należy wydzielić miejsce na kompost, na który będą składane chwasty po wypieleniu (bez nasion), resztki roślin warzywnych, wszystkie odpadki kuchenne, liście z drzew, popiół drzewny itp. Prawidłowo założony i przerabiany kompost jest doskonałym, tanim nawozem ogrodniczym i może zastąpić obornik. Trzeba również przewidzieć miejsce na co najmniej jedną 3-5 okienną skrzynię inspektową, w której wyprodukuje się własną rozsadę warzyw. Skrzynię można wykonać samemu, a ramy okienne kupić gotowe i oszklić. W warzywniku należy — co roku w innym miejscu — wydzielić niewielką powierzchnię (5—10 m2) na rozsadnik warzyw później wysadzanych, np. kapusty średniej i późnej, sałaty, kalarepy i innych. W ogrodzie warzywnym nie należy sadzie drzew owocowych i krzewów, ponieważ rozrastają się one i uniemożliwiają uprawę warzyw.

Kategorie:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *