Nadmierne owocowanie drzew w jednym roku odbija się niekorzystnie na owocowaniu w roku następnym. Prowadzi to do przemiennego owocowania. Niektóre odmiany, głównie jabłoni, wykazują też naturalną tendencję do owocowania co drugi rok. Wymienione zjawiska są niekorzystne z wielu względów, dlatego racjonalne gospodarowanie w sadzie polega na przeprowadzaniu zabiegów, których celem jest zwalczanie przemienności owocowania. Zabiegi te polegają na przerzedzaniu kwiatów lub zawiązków. Stosuje się je głównie na jabłoniach. Przerzedzanie może być wykonywane ręcznie lub za pomocą środków chemicznych. Ręczne przerzedzanie jest bardzo pracochłonne. Kwiaty lub zawiązki pozostawia się zawsze pojedynczo w odległości 15—20 cm jeden od drugiego. W większych sadach tuż po przekwitnięciu opryskuje się drzewa Pomonitem, należącym do grupy preparatów hormonalnych. Na 100 litrów wody należy wziąć 12—16 tabletek Pomonitu, rozpuszczonych uprzednio w niewielkiej ilości gorącej wody. Przerzedzanie zawiązków w jednym roku reguluje również owocowanie w roku następnym.

Kategorie:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *