Drzewa owocowe często ulegają różnego rodzaju uszkodzeniom, np. uszkodzenia mrozowe pni i konarów (rany zgorzelinowe) ogryzienia kory przez zające oraz inne uszkodzenia mechaniczne. Rany zgorzelinowe powstają na skutek miejscowego obumierania miazgi, głównie na pniach drzew od strony południowej, gdzie występuje największa operacja słoneczna. Kora odstaje od drewna, a z czasem całkowicie obumiera i odpada, otwierając szerokie rany zgorzelinowe. Leczenie takich ran polega na ich oczyszczeniu oraz zabezpieczeniu przed wysychaniem i infekcją zewnętrzną przez posmarowanie emulsją grzybo i bakteriobójczą. Często może też zachodzić potrzeba wykonania szczepień mostowych dla zapewnienia dopływu składników pokarmowych do górnych części uszkodzonego pnia. W niektórych przypadkach stosowane jest wszczepianie ponad ranę końca dziczka wyrastającego przy drzewie. W podobny sposób leczy się uszkodzenia spowodowane przez: raka drzew, zgorzel kory i uszkodzenia mechaniczne. Drzewa chore, silnie uszkodzone, zwłaszcza przemarznięte, należy w ciągu lata, w okresie suszy podlewać wodą oraz zapewnić im obfite nawożenie azotem. Pobudza to tworzenie się miazgi, czyli tkanki twórczej, która szybciej zaleje rany. Znanym sposobem zabezpieczania drzew przed uszkodzeniami mrozowymi jest bielenie wapnem pni i konarów. Zabieg ten należy wykonywać w okresie zimy. Zabezpiecza on przed nadmiernym nagrzewaniem się kory drzew w dni słoneczne, a tym samym przed uszkodzeniami mrozowymi. Przyczyną powstawania ran zgorzelinowych jest bowiem duża różnica między temperaturą w ciągu dnia i w nocy.

Kategorie:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *